თქვენს ვებ-ბრაუზერს ან არ აქვს JavaScript-ის მხარდაჭერა, ან სკრიპტების გამოყენება დაბლოკილია!

მრავალპროფილური სამედიცინო-დიაგნოსტიკური

ცენტრი

მომსახურების ღირებულება

უსაფრთხო სისხლი - (ლარი)
აივ ინფექცია, HIV 1+2 (თვისობრივი) 20
C ჰეპატიტი, Anti - HCV 20
B ჰეპატიტი, HBsAq (თვისობრივი) 20
ტრეპონემა პალიდუმი, Syphilis (თვისობრივი) 20

სიახლეები

ოპერაციული და ბიოფსიური მასალების ჰისტოლოგიური და პათომორფოლოგიური კვლევა