თქვენს ვებ-ბრაუზერს ან არ აქვს JavaScript-ის მხარდაჭერა, ან სკრიპტების გამოყენება დაბლოკილია!

მრავალპროფილური სამედიცინო-დიაგნოსტიკური

ცენტრი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სერვისი

თარიღი: 2024-06-03

გრინ მედი

2024 წლის 1 ივნისიდან ძალაში შევიდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ „ ახალი კანონი.

„სამედიცინო ცენტრ გრინ მედში“ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ფუნქციებს ასრულებს დიანა ბაზანაშვილი, რომელიც უზრუნველყოფს:

* პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით საჭირო შიდა რეგულაციებისა და მონაცემთა დაცვაზე ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტის შემუშავებას;

* პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი ნორმატოიული აქტებისა და შიდა ორგანიზაციული დოკუმენტების შესრულების მონიტორინგს;

* პერსონალური მონაცემების კანონმდებლობის შესაბამისად დამუშავებას;

* რისკების მართვას;

* თანამშრომელთა უწყვეტ გადამზადებას;

* ორგანიზაციის საქმიანობის მხარდაჭერას.

უკან დაბრუნება

სიახლეები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სერვისი

ოპერაციული და ბიოფსიური მასალების ჰისტოლოგიური და პათომორფოლოგიური კვლევა