თქვენს ვებ-ბრაუზერს ან არ აქვს JavaScript-ის მხარდაჭერა, ან სკრიპტების გამოყენება დაბლოკილია!

მრავალპროფილური სამედიცინო-დიაგნოსტიკური

ცენტრი

მომსახურების ღირებულება

დიაბეტის კვლევა - (ლარი)
გლუკოზა, GLUC (ერთი კომპ.) 10
გლუკოზა, GLUC (ორი კომპ.) 20
გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, HbAIc 40
გლუკოზოტოლერანტობის ტესტი 40
C - პეპტიდი, C-Peptide 40
ინსულინი - Insuline 40
ჰომა ინდექსი 50
გლუკოზის განსაზღვრა 24 საათიან შარდში 15
მიკროალბუმინის განსაზღვრა შარდში 30

სიახლეები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სერვისი

ოპერაციული და ბიოფსიური მასალების ჰისტოლოგიური და პათომორფოლოგიური კვლევა